Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
BIP
ilość odwiedzin: 0297401

Pomoc prawna w Gminie Połajewo

 

 

Od stycznia 2016 r. nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych do jej korzystania będzie świadczona w budynku

 

Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie przy ul. Obornickiej 1

w poniedziałki i wtorki w godzinach od 9:00 do 13:00.

kontakt telefoniczny: 67 2567151 wew. 22

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255)

Art. 4.

1.    Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1)   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163, z późn. zm.)
i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r. poz. 1206 oraz z 2015r. poz. 693), lub

4)   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)   która nie ukończyła 26 lat, lub

6)   która ukończyła 65 lat, lub

7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 2.    Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1)   ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

2)   ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)   ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie
z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)   ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r.
o weteranach działań poza granicami państwa;

5)   ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6)   ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Bartosz Peksa
Powiadamianie SMS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
wtorek, 25 lipca 2017
206 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Galeria
Księga gości
Pogoda
PKS
Kursy walut
SMS
Lotto
www.wartanotec.org
Mikroporady
Urząd Gminy Połajewo, ul. Obornicka 6a, 64-710 Połajewo, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.672567016; 672567062, fax: +48 672567855, email: ug@polajewo.pl, http://www.polajewo.pl
NIP: 763-10-03-276, Regon: 000541138
konto BS Czarnków o/Połajewo: 92895100090019502520000010
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI